frg

 

                                                                                  Şi chinuri mari m-apasặ…

 

-Colonele vino cu noi! Hai mặ! Hai! Strigarặ ei lovindu-şi gențile negre.Locomotiva şuierặ , mậinile se ridicarặ în sus a salut.Erau  cinci inşi murdari de cặrbune, ulei,trecurặ cu vitezặ printre vagoanele  aranjate frumos pe linia ce strặlucea în soarele de toamnặ.Unul dintre indivizi  îl luặ pe Luchin de gật prieteneşte trecậndu-i mậna prin pặrul creț.Rậserặ de el o vreme apoi cotirặ  pe una din strặduțele  oraşului  aflat  dincolo de casele  din lemn şi piatrặ înşirate ba la stậnga ba la dreapta drumului.Birtul îi primi cu brațele deschise mai ales cặ aici aveau mereu bani de pierdut, nopți lungi în care-şi ocoleau nevestele, copii.Dacặ vreuna din femei intra acolo era luatặ la şuturi , admonestatặ dur, gonitặ.Acasặ urmau repercursiuni cặci  onoarea ceferiştilor trebuia pặstratặ intactặ cu orice preț.Acestea fiind zise , oamenii se aşezarặ la masặ  , comandarặ cậte o butelie de vin pe care o terminarặ  cật ai clipi.Apoi mai ceruặ încặ una şi încặ una.Seara se fặcu noapte neagrặ peste mậinile prinse aprig în paharele reci.

Cel numit slutul dupặ fața lovitặ şi zgậriatặ bặgặ mậna în geantặ de unde scoase o pereche de şosete frumos învelite într-o hậrtie frumos mirositoare.Apoi de nicặieri scoase una bucatặ  pậnzặ pe care o duse la nasul mare şi borcặnat:

-Mmmm!!! Ce  frumos miroase mặi! De unde ai aşa ceva? De unde morții mặ-tii ai aşa ceva? Îl înjurặ Luchin  trặgậndu-i pậnza de sub nas.Slutul şi-o luặ înapoi iute arặtậndu-i pumnul grặsunului:

-E a mea bặ! Vrei şi tu? Pune mậna pe  levier şi hai cu mine! Te bagi? Te bagi mặ umflatule?

Luchin se umflặ ca un balon gata  sặ explodeze apoi se potoli dintr-o datặ.Ceilalți indivizi se clặtinau serios  sub forța vinului prost pe care-l bặuserặ de cu searặ.Se ridicarặ cu mare greutate de la masặ , pặmậntul o luặ la goanặ serioasặ aruncậndu-i cật colo.Într-un final reuşirặ sặ iasặ afarặ în noapte pierduți.Luchin adormi cu capul pe masặ  sforặind amarnic vreme de cậteva ceasuri bune.Se trezi cặtre ora cinci de dimineațặ cậnd frigul îl pặtrunse amarnic.Gentuța cu bani dispặruse, ceasul primit cu ani în urmặ dispặruse şi el, ce era de fặcut? Cum sặ-i gặseascặ? Plecặ din birt mahmur tremurậnd ca o frunzặ în bặtaia vậntului.Urcặ scặrile blocului ținậndu-se de balustradặ pậnặ aproape de etajul trei unde cặzu cu capul în perete.Îşi reveni într-un tậrziu  gặsit fiind într-un pat pe care-l ştia atật de bine.Ceru un pahar de apặ pe care-l bặu cu sete.Se ridicặ iute gonind spre baie unde vặrsặ minute bune, capul îl durea rặu  c-o menghinặ prinsặ în jurul frunții transpirate.Se vặitặ, se cặinặ vreme îndelungatặ cerşind indurare şi milặ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.