story

Lumea  se înghesuia în fața uşilor din fier forjat cu speranța de a prinde un loc la masa celor cu bani.Jandarmii-i țineau cu mare greutate sặ nu nặvặleascặ peste femeile care se chinuiau ore bune sặ-şi desfacặ  caietele, catastifele , registrele.La un moment dat se lặsặ liniştea pentru cậteva secunde înainte ca uşile sặ se deschidặ larrg.Unul din jandarmi cặzu sub valul de oameni, cel de al doilea –i lovi cu pumnul şi picioarele în speranța deşartặ cặ nu va fi jucat sub tặlpile nebunilor. Luchin avea avantajul corpului mare care-l ajuta sặ reziste tututor greutặților.Împinse pe una din dreptul lui, altuia îi aplicặ o loviturặ în rinichi fặcậndu-l sặ se îndoaie şi sặ cadặ.Era cu jumặtate de trup înauntru cậnd femeile se ridicarặ de la masặ şi dispặrurặ în alt birou.În spatele lui se dặdeau lupte crunte între poliție şi  disperați , în fața lui  doar scặrile pe care le urcặ speriat , gậfậind c-o teamặ ce se cuibặrea adậnc în inimặ.Bặtu cu putere în uşặ nu-i rặspunse nimeni pentru început , bặtu din nou de data asta mai tare.Apặru un bặtrậnel c-o pereche de ochelari  rotunzi ,  picați pe nasul mare:

-Ce doriți? Nu avem nimic de dat aici , mergeți mai sus!

Bặtrậnelul încercặ sặ închidặ uşa nimerind în piciorul fostului colonel.Încercặ din nou şi din nou fặrặ rezultat.De nicặiri , una din femeile pe care o vặzuse  la intrare se strecurặ pe lậngặ uriaşul bặrbat   dispặrậnd la etajele superioare.În urma ei ,  tot felul de hậrtii fặrặ vreo valoare  cặzurặ inutile pe trepte de sus pậnặ jos.Zeci de polițişti  intrarặ în clặdire doborậndu-l pe omul nostru la podea:

-Vreau doar sặ-mi retrag banii! Nu vreau altceva!  Vreau doar sặ-mi retrag banii care mi se cuvin! Vreau doar banii!!!

-Întậi aştepți ca toatặ lumea afarặ! Nu dai buzna în clặdire! Hai cu noi la secție dobitocule!

-Vreau banii!!! Nu pricepeți? Merg la secție dupặ ce mặ asigur cặ-s banii ok, da? Lasặ-mặ de mậnặ cặ nu-s din ặla! Lasặ-mặ de mậnặ poponar împuțit!

Într-un final ajunse acasặ dupặ minute bune în care stặtuse în fața unui  agent de poliție care-i luase toate datele.

Sặ mor io de nu mi-a luat datele fostu’jinere! Bặga-i-aş ceva pe gật sặ-i bag! Stặtea acolo pe scaun şi rậdea de mine, un ặla gặurit în cur ca o sitặ sặ rậdặ de mine! Un ặla care n-a fost în stare sặ i-o bage ặlia! Pe ce lume  trặim? De asta au murit proştii ặia la revoluție? Dumnezeule? La final a dat mậna cu mine , bleaah!

Îşi trậnti hainele prin baie apoi împinse uşa camerei mici.Rodica stặtea lipitặ de unul din colegii ei de clasặ absorbiți de teme , calcule, lecții.Chipul i se aprinse instantaneu ca un foc aprig ce mistuie totul  în cale.Îl luặ de cap pe individ lovindu-l de uşặ , pe Rodica o ridicặ de pe scaun cu trei  , patru palme mari  pặrinteşti:

-Dumnezeii mặ-tii de curvặ penalặ! Faci prostii pe la spatele meu? Te omor futu-i morții  mặ-tii!!

-Papa , papa! Nu facem prostii , învặțam la geometrie papa! Nu facem prostii!! țipặ fata ascunzậndu-se dupặ masuța din lemn.

-Mai şi minți huh? Scroafa dracului ce eşti! Pặi ce io n-am vặzut cum stați lipiți unu’ în altu? Curvặsặraie îmi trebuie mie huh?

Bặiatul abia apucặ sặ se desprindặ din furia fostului colonel cặ şi dispặru strigậnd dupặ ajutor.Rodica ajunse închisặ în debaraua unde-şi țineau de obicei tot felul de lucruri aruncate:

-Papa , trebuie sặ merg la şcoalặ! Am greşit cặ am stat prea aproape de el, te rog papa!

-Ooo nu nu!!! Ai cinsprezece ani , te duc la clinicặ  sặ vặd dacặ n-a  profitat ặla de  tine! M-am pặcặlit cu Amely odatặ! Cu ea n-am  reuşit sặ aflu! Dar cu tine   reuşesc!

-Papa , uiți cặ m-ai dus de trei ori pậnặ acu la clinicặ? Ne facem de rậs! Dặ-mi drumu’sặ mặ duc la şcoalặ!

-Te las sặ ieşi cậnd îți ceri scuze!  Îți ceri scuze şi mặ asculți! N-ai sặ mai aduci nici un bặiat aici în casặ! Niciodatặ!

-Bine papa! Acum , lasặ-mặ sặ merg la şcoalặ , am tezặ!

-Te duc eu la şcoalặ! Nu vreau sặ fiu mințit!  Te duc şi te aduc sặ mặ înțelegi clar!

 makehot.ro
divisima.com%20
bestkids.ro%20
meia.ro%20
meia.ro%20
kurtmann.ro%20
missgrey.ro
missgrey.ro
missgrey.ro

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.