ingeri si larve

Dimineața curge încet pe picioare printre picuri de rouặ.Todor şi-a pus haina de sặrbặtoare, şi-a strậns chimirul în jurul taliei apoi şi-a luat rặmas bun de la lelița Filofteia.Drumul spre şcoalặ trece cuminte prin vadul apei, un loc uscat, vặduvit de lichidul atotputernic în alți ani. Privirile omului cautặ prin setea strậnsặ, paşii-l poartặ dincolo de pặmậnturile ce aparținuserặ familiei Incze cu ceva timp în urmặ.Curtea şcolii e animatặ, joacặ în joaca tinereilor ce-şi doresc carte .În uşặ stặ Mặrioara , în spatele ei doi domni îmbrặcați ca la oraş dupặ noua modặ: pặlặrii din fetru cu boruri largi, costume negre încinse .
-Tovarặşu’Albu?? Veniți tậrziu de obicei? Întreabặ unul din indivizi ducậnd mậna la buzunar.Dacặ pặțesc ceva copii ặştia? Ei sunt viitorul luminos al patriei, ei sunt stậnca pe care construim socialismul tovarặşe!
-Nu dau doi bani pe socialismu’vost! Ce doriți de la mine?
-Vrem sặ videm işcoala, sặ videm ce e prin ea, s-o cunoaştem.De aici începe construcția lumii noi.
-Dupặ mine v-aş trimete fix la capặtu’satului sặ crặpați lemne.Vine iarna şi nime’nu se grijeşte sặ aducặ nişte lemne pentru pruncuții ặştia.Aduceți voi? Nu pierdeți timpu’cu prostii vặ rog mult!
Intrặ în cancelaria micặ, îşi face loc printre cặrți apoi deschide biblia.Citeşte ceva murmurậnd, o închide încet.
-Citeşti biblia? De ce? De ce-ți pierzi timpu’? Noi nu credem în legile bisericeşti, noi credem în toarşú Stalin.N-ai altceva mai bun de fặcut?
-Cartea asta o fost cu mine pe front.Vezi gặurica rotundặ din e? Mi-a salvat viața în 44’.Un Dumnezeu care m-o protejat de moarte sigurặ .Îi sunt dator c-o rugặciune.O rugặciune nu vặ stricặ nici vouặ din când în când.
Dascặlul şi-a pus cartea pe masa geluitặ, copii intrặ încet salutậndu-l sfioşi.La uşặ a apặrut Leanu urmat de cei doi indivizi şi Gherasie:
-Tu ce cauți aici dascặle? N-ai priceput cặ trebie sặ pleci? Vine altu’n locul tặu! Eşti liberat din foncție! Poți sặ pleci!
-O sặ mặ dai afar’? Dupặ cật am luptat? Dupặ cật am dus greul aici? Îmi iei totul! Nu vreu’sặ plec! Mai bine mor!
-Tu vrei sặ rặmậi aice? Nu vezi cặ te paşte puscặria? Pleacặ sau te dau în suturi afar! Eu ți-am zis cặ-s legi noi, lume nouặ.Pleacặ sau te puşc dascặle!! Ți-am dat o şansặ!
-Nu plec nicặiri! Vreu’sặ dau luminặ copiilor aşe cum am dat de cậnd mặ ştiu dascặl!
-Dặ-l bặ afar’! Dặ-l pe uşặ afar’! scuipặ Leanu cuvintele printre dinții sparți.Dặ-l în mặ-sa afar’!
Individul îl prinde c-o mậnặ de hainặ, cu cealaltặ îii înfige pistolul în coaste.Todor se întoarse brusc aplicậndu-i la rậndul sặu un pumn în stomac doborậndu-l.Leanu ieşi în fațặ negru cặrbune:
-Eşti legionar ai? Las’cặ am io grijặ de tine! Tuțí lejiunea mặ-tii de bandit!
-Mai bine plecați d-aici! O sặ lupt cu voi! Plecați! Vreu sặ mặ lặsați în pace! Plecați!
Leanu îşi primeşte tainul de pumni, e împins afarặ împreunặ cu ai sặi colegi.Todor a încuiat uşa, şi-a scos hainele şi-aşteaptặ.Lumea s-a strậns buluc pe malul mortului rậu aşteptậnd:
-Vor sặ-l deie afar’din şcoalặ, e legionar.O sặ vie miliția, jặndarii sặ-l puie în lặcate.Sặracu’! N-a fặcut rặu nimặnui şi amu’ui!
Femeile aşteaptặ cuminți deznodặminte, Gherasie se plimbặ buimac încercậnd sặ se impunặ, a transpirat tot.Zonea îşi aprinde țigara pe care o trece încet sub mustặți.Fumul albastru s-a ridicat dincolo de sprậncene.Rậde încet dậnd din capul mare pleşuv pe mặsurặ ce timpul trece.
-Io zic sặ-l puşcặm direct.Spargem geamurile şi-l puşcặm în cap ca pe cậine.Di ce mai pierdem vremea cu el? Am altceva de fặcut mặ Gherasie.Stặm aice sặ se adune lumea?
-Poate totuşi are dureri la mậnặ.M-a ajutat cậndva, nu vreu sặ fiu cậine cu el.
-O sặ fugặ la munte şi-l pierdem.Uite aşe mai punem pe picioare un bandit, un partizan.
-Da tu ce vrei? Sặ tragem ca la nuntặ în şcoalặ? Sặ ne fugặre ặştia cu furcile ca pe Feri?
-Nu ne fugặre nimeni mặ.Merem încet şi-l scoatem afarặ apoi îl ducem la post.De acolo nu mai iasặ viu.N-ar fi primu’, n-ar fi ultimu’care dispare.
Todor auzi discuţia prins fiind în sala micuţặ de clasặ.Pereţii filtrau vocile celor doi, adặugau momente de tragism și durere.Își privi mâinile lung, rana vindecatặ apoi se propti cu spatele în ușặ.Ce-o fi o fi! N-am vrut decât sặ fiu lặsat în pace, atât! Ce dracu’ vor de la mine?
Dintr-un colţ de geam se ivi o mânặ subţire ca un fir.O mânặ bặtrâneascặ, lặstar de vie înţepenit peste generaţii.Geamul se desfặcu încet fặr de zgomot, mâna strecurặ un pistol apoi câteva cartușe .Todor prinse putere, mulţumi încet în vreme ce viţa de vie uscatặ se retrase cuminte.Cei doi stặteau în așteptare lipiţi de perete, Leanu simţi arma lipindu-i-se de ceafặ.Moartea-l bặtea pe umặr iar el numa’curajos nu fusese pân’la 40 de ani.

b-mall.ro%20

starshiners.ro%20

mylash.ro

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.