Ingeri si larve -fragment

În pragul dimineţii, Filimon se aciui într-o șură printre resturile de fận și coceni.Își aranjă hainele, apoi se vậrậ adậnc sub pătura vegetală uscată.Ar fi dormit ore întregi nemișcat, însă, nopţile lui erau scăldate în apa coșmarului.Frontul, frigul, foamea-i dădeau lovituri aspre în tậmpla poate maturizată prea iute.Ochii săi stinși rulau haotic mereu filmul acela în care tancurile ardeau cu zgomot în urletele nefericiţilor prinși înăuntru.” Cum aș putea uita? Cum aș putea spune cuiva că m-am jucat cu moartea atật de adậnc? Că timp de luni de zile am tras în nări cadavre descompuse, ochi culeși de păsările acelea hulpave?.Cine poate să mă priceapă c-am plậns ca un copil, c-am urlat apucat de nebunie, c-am făcut pe mine de atậtea ori de frică? Mi se uscau pantalonii furaţi de la morţi, că mậncam numa’ gunoaie? Cine poate să-mi simtă groaza, neputinţa? Pămậntul sub care m-a îngropat obuzul și numai șansa  să fiu lậngă tetea Aurel m-a salvat.Săracu nefericit! Cậte  lacrimi strậnse sub gene a cărat  și omu’ ăla..Măcar o moarte lină să aibă, să nu sufere prea mult.Atật Doamne! Atật!

Ieși din paie într-o seară molcomă de toamnă timpurie.De undeva din grădini culese niște roșii leșinate pe care le mậncă cu poftă mậnjindu-se de suc vegetal.Îi venea să rậdă apoi să plậngă.Burta-i cerea  mereu cậte ceva, se certau parte în parte prin dosuri de grădini prăduite de vremi capricioase sau oameni lacomi.Valea prinsese apă mai multă aducậnd din cậnd în cậnd cậte un pui de pește sau doi.Îi pescuia de sub pietre sau rădăcini mậncậndu-i cruzi. Așa-l găsi muierea lu’ Bindea chinuindu-se să-și aline foamea:

-Adu rogu-te ceva  de mậncare! Mi-s lihnit  și n-am nică.Te-oi răsplăti cumva și eu! Rogu-te!

Femeia se întoarse pe călcậie speriată, făcu zece pași să revie c-o bucată mică de mămăligă verzuie.Ridică din umeri mormăind  înainte să plece  aiurea după ce-i întinse boţul.Din dreptul casei lui Părău se auzi mai tậrziu:

-Fugi mă nefericitule! Fugi că aia pậră la miliţie și te pușcă ăia fugi! Fugi! Fugi!

Filimon se clătină ca beat  cậnd pe un picior cậnd pe altul.Urcă iute-n podul șurii ţinậnd strậns pistolul și grenada, singurele arme pe care le mai avea.Stătu așa pironit în ochiurile de cărămidă așteptậnd.Nu mă pot ucide de două ori!  Odată și bine! Vie!  Ce-o da blaju’!

Trecu noaptea liniștită ca un copil  sub geana îngerilor.Stele mii colindau cerul , undeva către Murăș se auzeau clopote.Filimon își fumă ţigarea  se scărpină-n cap cu furie.Dis de dimineaţă  femeia apăru din nou ţinậnd  un castron în care pluteau cậteva coji de cartofi.Mậncă mulţumindu-i din ochi iar la final plescăi din buze.Bău apa primită dậnd din cap a fericire.Femeia se lipi de el caldă ca o pită scoasă din cuptor, icnind ușor. Simţurile bărbatului explodară ca o bombă întậrziată, ascunsă  pe mậna ce urca trupul a dezvelire.Strậnse ușor sậnii mici, rotunzi cum strậng ţăranii toamna merele cu mare grijă.Se opri secunde bune pe gậtul ei sărutậndu-l adậnc ca o ciutură oltenească.Mậna dreapta se plimbă o vreme  pe  coapse, căutậnd iubirea fierbinte, desfăcu ușor pulpele cum ziua desface noaptea la zori apoi se strecură înăuntru trăind adậnc căldura corpului.Între cei doi crescură sunete periculoase sub pala de fận uitată din toamnă.La final se arcui aspru tremurậnd ca un căţel ud în ploaie.

Petrecură ore, minute cật veacul fericiţi că  timpul s-a oprit între ei.Femeia nu putea vorbi.Cineva-i tăiase limba adậnc  din carne lăsậndu-i o urmă grotească în carne.Pe spate avea o dungă de foc și carne arsă  ce cobora aproape în despărţitura fundului ei femeiesc.Filimon se opri cu capul pe umerii ei plậngậnd  apucat de isterie.Lacrimile i se topiră între sậnii femeii tinere cel mậngậia  încet.Să fi fost  către orele amiezii sau poate către seară cậnd ea se ridică încet, mormăi ceva și-i împinse de nicăiri o cutie cu cartușe și un pistol nemţesc.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.