zodiacul lacustei

-Rezolv eu cu maşina.Unu’din tipi mi-a fost iubit cu cậteva luni în urmặ.Hai sặ mergem!

Fu rậndul Mirunei sặ purceadặ spre parcare.Pe capote loganului albastru trona o cutie de dimensiuni mici plinặ cu tot felul de şobolani morți , hậrtii pline cu rahat şi muşte.Fặrặ sặ-i fie teamặ o luặ  şi-I fặcu vậnt în camioneta specialilor:

-Numa’la de astea sunteți buni.Sặ pun cronometru Iliuțặ? Nu cred cặ depặşeşti douặ minute cu tot cu  nimicul ặla cel numeşti tu preludiu.

Ieşirặ pe stradặ traversậnd intersecție  dupặ intersecție.De undeva de sus soarele îşi arunca timid razele spặlậnd în galben luminặ cenuşiul betonului.

-Miruna fii atentặ! Intrặm în cartierul  frặției albe.Ochii în patru! Urmặreşte mişcặrile, încearcặ sặ-ți imprimi în memorie locurile.Le vezi bine ziua şi foarte greu noaptea cậnd ai intervenții.Pistol ai?

-Am un glock 20.Armặ super bunặ zic eu.Tata a lucrat mult în acest cartier.Era foarte bun prieten cu Johny milanezu’.

-Ặla n-a fost împuşcat anul trecut ? Au vuit ziarele o lunặ întreagặ despre incident.

-Ba da.Rặfuialặ între benzi sau poate cine ştie? Eu am auzit cặ a furat  de la frații Buțiu.Mare porcặrie sặ faci aşa ceva!

-Curios, ặia nu te împuşcặ, nu se streseazặ cu gloanțe.Pur şi simplu te aruncặ în groapa cu tigri la marginea oraşului.

Stația porni  sặ cậrậie, sặ scoatặ tot felul de sunete ciudate.Codrin o rezolvặ cu pumnul apoi umblặ la butoane ca un mare dj.

-Metoda veche încặ funcționeşte zise el.Avem un R-3 în desfặşurare, ne bặgặm?

-Iar îşi bate unu’nevasta? Ultima datặ a aruncat cu vazele pe geam.Numa’de de-al de astea avem parte.

-Lasặ Mihai poate cặ  e vreuna nebunặ şi iasặ în peleul gol.Mai vezi şi tu femeie goalặ îi rậse Codrin  arậtậndu-I semne obscene.

Pornirặ în trombặ ocolind milimetric coloana opritặ la semafor.În dreptul magazinului Unirea frậnarặ brusc aproape sặ se ciocneascặ de un minivan:

-Asta-I oprire profesionistặ omule? Încặ puțin şi-mi ajungea vaginul sub nas!  Şhh!! Doamne Sfinte! Mor nemặritatặ Doamne!

-Taci femeie nu vezi ce-i  aici?

Coloana de maşini albastre creştea ca ciupercile dupặ ploaie.Girofarurile îşi creeau un dans feeric prea puțin înțeles, parcặ discutau între ele aşteptậnd cuminți un final:

-Unu’a luat ostatici în clặdirea b! Aşteptặm  specialii şi un  negociator! Zise un individ rotunjor caun pepene în vreme ce-şi aranja casca pe fruntea udặ.

Geamul  etajului doi se deschise încet parcặ speriat de evenimente.O fậşie albặ, un steag improvizat fluturặ o vreme printer perdele.Vocea strecurặ cuvinte iuți, speriate:

– Sặ vie înặuntru  ặia de la localặ! Numai cu ặia de la localặ vorbesc!

Printre chipurile polițailor strặnse,încleştate , dure se ivirặ zậmbete . Începurặ sặ-şi arunce  ocheade stậnga dreapta iar unul zise:

-O sặ facặ şi amor intens cu unul din ei? Parcặ-I vặd  pe Codrin dậnd din fund pe ritmuri de manele..

Miruna îşi aranjặ vesta antiglonț, casca apoi verificặ pistolul.Mậinile albe, subțiri tremurau încet  aproape imperceptibil.

-Prima misiune domnițặ? O întrebặ cặpitanul Tặnase.Se vede c-ai nimerit într-o echipặ nebunặ, într-o zi nebunặ.Unde-i Codrin şi celặlalt?

-Mai încolo.Aşteaptặ ordinele dumneavoastrặ!

Îl gặsi pe Codrin privind în gol spre nicặiri, Mihai fuma  nervos aşteptậnd un ordin ce întậrzia ca de obicei.Cặpitanul îşi fặcu loc între cei doi:

-Nu ştiu ce faceți dar mereu intrați în belele.Personajul de acolo din balcon nu trebuie sặ moarặ azi! Nu trebuie sặ  afle presa sub nici o formặ!

-Cu atậtea televiziuni şi nu trebuie sặ se afle? Ne crezi proşti sau imbecili sau ambele.Eu ştiu cặ locala e  ciuca bặtặilor dar nici chiar aşa cặpitane!

-Ascultặ-mặ bine Codrine! Ascultặ-mặ  bine!  N-am vorbit de 2 ori!!!! Nu trebuie sặ moarặ! Acum fuga marş!

Miruna porni încet spre uşa principalặ.Codrin o urma cuminte apoi Mihai.Cineva împinse uşor  cu piciorul în intrarea de sticlặ şi lemn fặcậndu-le loc sặ treacặ.

-Oh nu!!! Nu copilu’primarului din nou! Ce dracu-I în oraşu’ặsta? Circ? Zoo? Bombặni Codrin lặsậnd mậna jos.Ặştia îşi bat joc de noi!

-Veniți sus! Se auzi vocea din nou.Iute!

Vlasian Gireanu, copilul primarului stặtea lipit pe scaunul toaletei privind speriat, agitat.În jurul lui la fel de speriați aşteptau  trei, patru indivizi cu cagule.

-Ce dracu’ai fặcut copile iar? În ce rahat te-ai bặgat?

-Nu vezi cặ-I lipit de wc? O sặ plece cu cu cặcặtoarea cậnd terminặ! Rậse Miruna dậnd ocol prin camera micuțặ. De ce-am venit aici ? Sặ-l vặz pe ặsta?

-Dacặ mặ ridic o sặ murim toți! zise Vlasian arặtậnd cặtre marginea vasului de toaletặ.Stau pe o bombặ cretinilor!

-Şi trebuia sặ faci atậta tam-tam cu ostaticii? Sặ vie atậta lume? Nu puteai sặ ne chemi simplu?

-Am fặcut o prostie şi totul a luat-o razna! Pậnặ m-am trezit eu  , deja  era plin de polițişti. Am furat droguri de la Strugurel.Am furat drogurile  lui Strugu!

-Sặ-mi bag! Ai furat drogurile lui Strugu? Tu eşti normal copile? Te-ai stricat la cap? țipặ Codrin la el.

-Cine dracu’-i Strugu? Mormặi Miruna agitậndu-se spre geam.Maşinile de poliție plecau una cậte una încet.Piața se goli  instant spre mirarea polițistei.

-S-a ocupat Mihai stai calmặ Miruna! Îi zise Codrin admirậnd corpul zvelt al unui individ.De aici facem noi ce trebuie.

Mihai apặru încet printre cei strậnşi acolo .Se opri în dreptul  toaletei, se roti încet privind  calm:

-Are 7-8 secunde în care poate sặri.Dacặ-i bun sportiv scapặ! Scặpặm şi noi de altfel.Eu aş putea pleca.Destul mi-a stricat ziua, serviciul! Sặ se ocupe strugurel de poponețul dậnsului!

-Mặcar au plecat cu bine ostaticii? Întrebặ Codrin aşezậndu-se cuminte lậngặ geam.Nu vreau sặ am de a face cu babe speriate, domnişoare isterizate.

-Vrei sặ ai de a face doar cu bặrbặței sunt sigurặ! E grea viața unui poponar?

-Nu mai grea decật a ta fatặ dragặ.În plus eu pot avea şi femei nu-s numa’pe c*r de bặrbat sặ ştii!

-Ce facem cu specia asta de mascul? Mihai? Îl lặsặm sặ moarặ?

-Puțin îmi pasặ de el.Vreau sặ plec acasặ! M-am sặturat!

-Heei!!!? Vreau sặ trặiesc! Vặ dau din produs! Vặ dau ce vreți voi numa’scoateți-mặ din rahatul ặsta!

-Aşa sunặ mai bine mặi bặiete! Eu n-aş pune deoparte nişte bani pentru farduri, tampoane şi alte briz-brizuri?

-Îl salvặm sau? Ai droguri şi îți cumperi tampoane cu ele! Minte de femeie deh!

-Cật de tare ştii sặ sari? Cật de sus? Conteazặ enorm pentru tine  mặi bặiete!

-Am fost campion pe licee la  fotbal..Dacặ nu fặceam prostii poate mặ luau într-un club ceva.Aşa..

-Eşti şi tu un produs al societặții de tip nou pe stil vechi.Ai crezut cặ faci bani uşor, fặrặ sặ tragic la şaibặ.Uite cặ nu-i aşa uşor.Pentru viața ta vei sặri! Sau nu.Poți sặ mori liniştit cu bomba sub c*r!

-Vorbim sau murim? Lasặ-l!

Cei trei se ascunserặ în spatele zidului așteptând.De cealaltặ parte, ghinionistul își încordặ puternic mușchii, scặpặ câteva rugặciuni printe dinţi apoi fặcu saltul cum nu fặcuse el în toatặ viaţa sa de pânặ atunci.Explozia se auzi prin tot cartierul, oamenii se oprirặ miraţi câteva secunde apoi își continuarặ viaţa de altfel foarte grea.

Praful acoperi totul, pe partea de nord a clặdiri se cặsca de secunde bune  o ditamai prặpastia cauzatặ de explozia recentặ.Balcoanele de la etajul doi dispặruserặ peste mașinile parcate, vântul alerga nebun prin resturi .

-Poate a murit! Dumnezeu sặ-l ierte! Zise Miruna scuturându-se de praf.Hai sus! Încặ nu mi-am fặcut treaba pe ziua de azi auziţi?

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.