Ingeri si larve

-Gặsește-ţi un loc! Curând se dặ stingerea! Îi strigặ cineva de lângặ perete.Individul se ridicặ în picioare mormặind, suduind.Curând fu îvặluit de corpuri despuiate sau rupte în zeghea vặrgatặ.Ușa se desfặcu din nou, gardianul împinse alt corp iar peste minute bune unul fặcut zob:

-Ne vine rându’ la toţi! Mormặi a câta oarặ individul înalt cu burta scursặ peste pantaloni.Ne c*c*m la comandặ și la bặtaie!

Ceva mai târziu se mișcarặ ușile.Cel de pe rogojinặ gemu încet ducând mâna în haina gặuritặ.Scoase o lingurặ micặ cerând sặ fie ajutat.Cineva-l împinse ușor pe Mircea apropiindu-se de muribund:

-Pặrinte  cum doriţi sặ vặ așez? Ne aduc mâncarea imediat.

-Dặ lingura mea bặiatului nou venit.Te rog! Apoi trimite-l la mine te rog!

-Dar..

-Fặ așa fiul meu, eu simt cặ nu mặ prinde dimineaţa aici.Dặ-i lingura lui fii bun mặcar în al doisprezecelea ceas.

-Dacặ-i turnặtor pặrinte? De unde știm noi ?

-Isus l-a iertat chiar și pe Iuda fiul meu.Chiar și pe el.Dặ-i sặ mặnânce porţia mea, te rog!

Hârdaiele cu mâncare se ivirặ în pragul fiecặrei uși deschise larg.Gardianul împặrţi gamelặ dupặ gamelặ uitându-l complet pe Mircea.Morocặnosul își scoase lingura din sân, plescặi din buze fericit:

-O masặ plinặ de belșug cum numai la ţarặ pe moșie mai mâncam.Ţie nu-ţi dặ porţie în seara asta.Mâine dimineaţặ ești în program.Dacặ treci peste noaptea asta.E prima din viaţa ta?

-Au mai fost 3.Fiecare cu povestea sa.Mặ scuzaţi! Sunt așteptat!

Mircea se întoarse cu spatele spre el privindu-i amuzat pe ceilalţi.Mâncau cu poftặ arpacașul ștergându-și iute blidele.Muribundul fặcu semn cu mâna pânặ când Mircea se lặsặ lângặ rogojinặ:

-Când te vor duce afarặ sặ bagi paie sub hainặ.Numa’ așa vei supravieţui frigului.Dacặ te bat sặ urli! Sặ nu le dai satisfacţie auzi?

Bặiatul dặdu din cap încet în vreme ce unul din colegii sặ-i îi întinse gamela.:

-Mâncặ ceva, pặrintele ţi-a dat porţia lui.Mặnâncặ!

-Tata a fost preot și el.De mai trặiește  pe undeva.Mâncặ încet din gamelặ mestecând încet fiecare bucặţicặ.Învặţase sặ  mestece încet mâncarea, s-o savureze ca și cum ar fi fost ultima.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.