Ingeri si larve

Și-ai sặ mặ uiţi..

 

 

În fiecare atom al acestui univers de suferinţă se ascunde un om, o biografie care trece prin cercurile infernului, dar îşi păstrează gândurile, sentimentele şi memoria proprie

 

1942 iarna.

 

Bate vântul aspru peste capetele soldaţilor strânși buluc în linia tranșeului, vặlặtuci imenși de ceaţặ  cresc obraznic cuprinzând orizontul în braţe de frig și moarte.Cât privești în raza vizualặ nu poţi cuprinde decât leșuri rặsturnate, mașini de rặzboi prinse în încleștare, lume coloratặ în roșu, negru,pặmântiu.Fumegă orizontul, se aud strigăte, rugăminţi.Ore întregi cei prinşi în sârma ghimpată cu maţele atârnând îşi strigă mamele.Iubitele prea puţin în acele clipe cumplite dinaintea morţii.

-Bandặ de nenorociţi! Când o sặ atacaţi? De ce staţi aiurea? Zbiarặ neamţul aranjându-și monoclul sub casca promoroacặ.Când? Nu vedeţi cặ-s rupţi în c*r? Sặ vặ f*tặ  pronia de nebuni! O sặ vặ pârặsc comandamentului pentru lașitate!

Calcặ peste cadavrele întinse, scuipặ, lovește cu palma câte n soldat pierdut în doruri.

-Puaaah! Îmi provocaţi scârbặ! Scârbặ! Aliaţi de c*c*t! Aliaţi de nimic!

Dispare  dupặ tunul anticar urmat de aghiotant și de caporalul Lungu. Cel din urmặ se întoarce negru în faţa bubatặ privindu-l fix pe Todor:

-O duci bine a? Aici n-ai femeie sặ strici nu? Aici poate mori! Sặ te feri’ de mine! Sặ te feri de mine cặ  te pușc din greșealặ da’ tot te pușc!

-Meri în mâ-ta de nenorocit! Nu vezi cặ ești pierit? Nu vezi cặ  murim aice?Nu faci nimic sặ ne ajuţi! Stai ascuns ca un șoarece printre bucile comandantului nu cumva sặ te zgârii!! Ai grijặ! Când fii-va sặ atace rusu’ sặ nu stai prin preajmặ! Dupặ cum te știu o sặ ai pantalonii plini de c *c*t!

Lungu îşi lăsă privirea în pământ apoi dispăru după cotul de pământ şi gheaţă murdară.

Apăru sanitarul,  plin de noroi şi sậnge, geanta îi flutură subţire sub braţe , ochii săi mici caută căi de drum şi distanţe printre obstacolele umane.Murdặria i s-a urcat pe gât în sus sub forma pặduchilor.Se scarpinặ de zor, înjurặ.Sufletaşii îi cer o fărâmă de ajutor, o alinare:

-Dă-mi mă Ghiţă ceva de căcărie, de 7 ori m-am dus la privată, o să mor mă! Dặ-ne ceva! O speranțặ! Dặ ceva și tu cặ nu dai de la tine!

-Mori dracului! Ce să-ţi dau? Poate un glonte în ceafă,  o lopată, de ce naibii nu muriţi odată? Să muriţi asta vreu! Du-te la unguri că-ţi dau ăia cuţật! Bată-vă Dumnezău să bată de bolunzi! Dincolo-i bai mare! Mare de tot! Au fugit toți gradații din compania 3 deminặri.Unu’ n-a mai rặmas!

-Pặi da, fug porumbeii şi rặmận ciurucurile, fug grangurii deh!

Liniştea e spartặ în şuierặturi sinistre, norii au devenit ținta ochilor ce-şi cautặ salvarea dintr-un iad omniprezent.

Cerul s-a colorat în pặsặri avioane urlând nặpraznic  , cad bombe peste tranșee, valuri de pặmânt se cascặ încet cu ritm mortal.Lungu  și-a pierdut casca  prin noroiul tranșeului, și-a pierdut pușca pe care o cautặ speriat metru cu metru. Liniştea e spartặ în şuierặturi sinistre, norii au devenit ținta ochilor ce-şi cautặ salvarea dintr-un iad omniprezent:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.