Ingeri si larve

-Acum cặ scặparặm de cretin sặ ne vedem de ale noastre.Sặ punem mâna pe cei ce încặ sunt liberi! Zâmbi  femeia frecându-și mâinile de bucurie.Am sặ-i pun la cazne cum n-au vặzut în viaţa vieţilor lor! Tu’le mama lor! Iobagi! Iobagu’ tăt iobag a rămas!

Trecu de câteva ori furioasặ pe lângặ Cặlbureanu, parfumul se imprimặ în nặrile  mari şi late aducându-l  în stadiu paroxic.Deși micặ de staturặ Ildiko era o femeie împlinitặ fizic.Sânii rotunzi strặpungeau ușor bluza de culoare roșie, picioarele  plinuţe completau  un tablou dorit de orice bặrbat.

Cặlbureanu simţi fiori reci pe spinare , din instinct se  dặdu în spate .Realiză cặ oricât de mare i-ar fi fost  gradul  nu exista siguranţặ.Mâinile-i grặsuţe se prinserặ de colţul mesei într-o încercare disperatặ de revenire.Ildiko-l vặzu, zâmbi larg apropiindu-se încet:

-Dragule ești tot ud.Voi bặrbaţii când vedeţi o femeie curg apele pe voi de numa!

Dar n-avea grijặ! Mặ pricep sặ storc treamţa de bặrbat! Sau n-ai vặzut cum lucreazặ o femeie?

C-o forţặ incredibilặ îl  așezặ pe scaunul pus special de unul din colegi.Bặrbatul încercặ sặ se opunặ din rặsputeri, vocea prinse curajul înnecatului:

-Ce faci femeie? Ești nebunặ? Vrei sặ scoţi  sufletul din mine? Chiţặi Cặlbureanu ștergându-și transpiraţia abundentặ de pe faţặ.Vrei sặ..??Vrei  sặặ..?

-Taci din gurặ  cârpặ de om! Stai pe scaun ! Sặ nu te miști cặ-i de rặu! Te învặţ eu cum stặ treaba!

In salặ intrarặ doi sau poate trei bặrbaţi solizi cât un munte ce-l fixarặ strâns pe masặ.Hârtiile se împrặștiarặ rapid, carafele de vin bubuiră de parchet în lupta ce –o dặdea omul pentru salvare.

-Dặ-i budigặii jos și prinde-i nucile cu mâna dreaptặ! Ordonặ femeia suflecându-și mânecile încet.Scoase din buzunar o lumânare pe care o vânturặ încet în aer.Cặlbureanu începu sặ  strige dupặ ajutor  încặ înainte de a fi lovit.Lumânarea

stặtu puţin în cunpặnặ înainte  sặ cadặ milimetric pe organele moi bặrbặtești.Zdrahonii privirặ întâi miraţi apoi 1și întoarserặ capetele oripilaţi.Pielea moale deveni  neagrặ, jeturi de sânge și urinặ stropirặ totul în jur.O vreme se auzirặ urletele apoi se lặsặ linistea.Cặlbureanu rặmase întins pe masặ  c-o moarte  sub gene.

-S-a dus dracului oala cu slặninặ! Puaaah! Îs plinặ de rahat și sânge! Nenorocitu’! Cum mai guiţa ca un porc jucặnit!

 

Advertisements

3 thoughts on “Ingeri si larve

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.