Ingeri si larve

Așa intrặ Filimon slugặ .Feri-l bặgặ în curtea mare  apoi îl împinse printre utilaje și animale pânặ în spatele mașinii unde se gặsea groful.Dacặ Feri era înalt  și clặdit bine ,  vặtafu era mic de staturặ c-o figurặ scoasặ parcặ din cặrţile de prezentare a porcinelor de rasặ.Ochii mici se rotirặ peste Filimon, îl mặsurarặ cu zeci de raze ucigặtoare fặrặ sặ-I  zicặ nimic o vreme.Fặcu din cap, miscặ mâinile murmurând:

-Adus inche un iobage la mine se lucrat.Mei mei! Schepat tu de mine? Plặtit datorie la mine? Dache nu lucre? Dache fure la mine?

-Nu furặ cặ-i prea prost sặ fure domnule.Mi-ai mai reduce și mie din datorii rogu-te se plânse bătrânul strângând pălăria în mână.

-Iobage, iobage, prost român ești.Venit la mine, rugat sặ pune la lucru pui de hoţ.Mei mei! Feri mei dặ-l sặ mâie porci! Sặ doarme cu porcu la coteţe.

 

 

 

————————————-

 

 

Într-una din seri,dascălul fu chemat la conac unde cucoana nu-l primi  imediat.Stătea în holul mic aşteptând semnul sau semnele de intrare.O cunoştea de ceva vreme ca să-şi dea seama că e o fiinţă irascibilă şi degrabă  iute la mânie  dar în perioade de acalmie se putea discuta cu ea, se puteau face nişte afaceri bune.În prag apăru doamna privindu-l, măsurându-l de sus până jos.Buzele subţiri i se subţiau, se adunau în vreme ce ochii verzi căutau ceva:

-Ai de gând să stai acolo? Ţii căciula în mână ca un iobag nenorocit! Ţi-am poruncit ceva şi tot nu te înveţi minte!

Todor  tăcu de data asta curios ce propuneri urmau să se ivească.Intră în odaia goală unde aşteptă câteva secunde:

-Am o propunere pentru tine.N-ar trebui, eşti doar un iobag mai luminat la minte dar tot un cufurit de român eşti! Îmi dai pământul din dealuri? Cu pădure cu tot?

-Să-mi fie cu iertare dar io cu ce rămân? Mă lăsaţi în curu’ gol în prag de război! Se aprinse Todor strângând pumnii.

-Îţi şterg datoria pe care o datorezi familiei mele.Apoi îţi dau slujnica, pe Viorica, ţi-o dau ţie.M-am gândit că nu-I bine s-o dau unui cioban.Te duci deseară la ea şi faci ce tre’ să faci!  Că altfel se duce Petre ciobăneşte  şi..

Ridică degetul plimbându-l de colo colo ca şi cum ai plimba un căţel seara în parc.

-Musai să fac ce tre’ să fac.Îmi place fata şi n-aş lăsa-o pe mâna unui neisprăvit oftă Todor.

-În plus o să ai rentă din partea mea, n-ai să mori de foame.Popa ăla une-i? Că am o vorbă cu el zilele astea.

-Îi dus la Alba cu jalbă şi necazuri.O să vie  în curând.

-Du-te atunci  şi rezolvă trebile ca să nu mă mânii şi să le rezolv eu în felul meu.Pleacă deci!

În urma lui se ivi Petre mai mult beat decât treaz.Se împleticea ca un bolund, tremura  abia ţinându-se pe picioare:

-Arăţi ca un cufurit! Iar te-ai c*cat pe tine? Dobitocule! Io vrut am să te trimet la şcoli , tu te c*ci pe tine!

-Iartă-mă doamnă că mi-s aşe prost dar beu de necaz.Beu că mi dragă..

-După mine poţi să şi mori! Strigă femeia la el trântindu-i o palmă.O să mori după ce-mi faci toate vrerile auzi tu?

-Da stăpâna me!

-Te duci diseară în grădina din Priseaca şi-mi spui tot ce vezi acolo! Dacă nu te duci ori dacă faci vreo nefăcută te dau la câini!

Todor  Albu trecu ușor spre  poarta coloratặ-n  verde .Fluierặ de douặ ori încet apoi , sặltặ capul peste lemn nerặbdặtor .Cerul  picta  zeci de stele puncte, bặtea vânt molcom cu deștele  printre frunzele adormite.Poarta se desfặcu ușor ca o suflare , trupul femeiesc se lipi  încet în piatrặ așteptând eternitatea:

-Nu pot sta prea mult zise ea .Mama mi-a spus sặ nu ies afar’ cặ-i  rușine sặ stau la poartặ pe’ntuneric.Sunt fatặ  mare  amu’! Mi fricặ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.