Ingeri si larve

Așa își reveni încet, încet  devenind mai puternic  de la zi la zi , mai sigur pe forţele lui.Gândurile-i musteau de furie, valuri negre de supặrare treceau peste   fruntea ridatặ, plinặ de roșeaţặ.Noaptea împricinatặ  îl ţintuia amarnic ca o durere, ochii filtrau coșmarul momentelor amoroase petrecute sub ochii sặi.De ce nu-i omorâse atunci? De ce a stat impasibil, mut? De ce? Își punea mereu și mereu aceleași întrebặri chinuitoare, obsedante.

-Am sặ-i vântur pân’ la unu! Toatặ familia aia de nenorociţi! M-au îngropat! M-au ucis sufletește!

-Ce-ai de gândit sặ faci acum? Îl întrebặ Incze împingându-i farfuria cu carne sub nasul mare cât o zi de post.

-Sặ fug în București, sặ-mi duc traiul acolo.Ce-aș putea face ? rặspunse  Petre scặrpinându-și resturile de pặr din cap.N-am nici o sansặ aici! Or sặ mặ jupoaie ặștia!            Ia­-ș pușca pânặ la unu’!

-Ascultặ la mine! Te duci la București , bine.Dar am altặ idee.Poate-i cea mai grea dar nu vặd alta.

Bặtrânul se ridicặ de pe scaun apropiindu-se de Petre mai mult.Acesta cặscặ urechile , ochii sặi negri crescurặ imensitặţi în așteptarea izbặvirii:

-Te duci pe front.Lupţi acolo, vii erou sau te duci la pușcặrie unde tot pe front te vor trimite..Vrei sặ meri în linia întâia ca pușcặriașii? O sặ fii carne de tun! Sau meri pe front ca un gradat care calcặ iobagii în picioare?

-Sặ mặ duc pe front? Sặ lupt cu dușmanul? Coane ești bolnav cu capul? Mai bine fug în Asia decât sặ lupt alặturi de naziști.Te-ai tâmpit de tot! Mi fricặ de moarte!

-Mặặặ român prost! Te aranjez sặ nimeri bine! Nu fii tâmpit cặ mori tâmpit ca un cioban ce ești! Ţặranii vor veni sặ -ţi cearặ socotealặ, , le-ai fặcut viaţa amarặ!  N-am sặ te pot ascunde prea mult.În plus, nici nu vreau sặ  te mai ascund ! O sặ te dau pe mâna jandarmilor  dacặ nu mặ asculţi și gata! Termin povestea!

-Da cu ce ţi-am greșit coane? se aprinse  nefericitul sặrind  de pe scaun ca ars.Ochii sặi cặutau scặpặri,  circumstanţe atenuante.

-Ești o piazặ rea pentru mine.  Crezi cặ nu stiu? Crezi cặ nu vặd?

Fu rândul bozgorului sặ se ridice furios, sặ-i arate pumnul angajatului sặu.Crezi cặ nu stiu cặ umbli dupặ Ildiko cum umblặ mâţa beatặ? Îi ţii calea  femeii mele?  Ţi-am simţât duhoarea! Oricât te-ar spặla Feri baci tot a oaie miroși!

‚Oare sặ fi fost popa ặla  ce umbla din casặ în casặ? Sặ ne fi vặzut? Sặ ne fi auzit? ‚Își muta gândurile prin toate cotloanele capului în încercarea de a  salva aparenţele.Ce vinặ avea el dacặ unguroaica era rea de muscặ iar el tânặr cu sânge ca mustu? Sặ fi fost copilul ặla de la grajduri? Mircea sau cum mặ-sa i-o zice?  Sau Filimon? Pặi ặla era închis în cușcặ de zile bune, cum sặ pârặ dacặ el nu vedea lumina zilei?Ặștia-s mai rặi ca musca ! Trebuie sặ vorbesc cu Ildiko! Neapặrat! Apoi am sặ vặz cum o scot la capặt!

-Dặ-mi douặ zile! Atâta-ţi cer coane! Douặ! Douặ! Apoi oi face ce zici matale!

Pặrặsi încặperea lặsând mâncarea neatinsặ pentru prima datặ de când stặtea ascuns.O cặutặ înfrigurat  prin toate camerele, disperarea puse stặpânire pe el.Dacặ o fi fugit ? Ặsta are multe  bijuterii, aur, dacặ…? Dacặ dobitocu’ de Feri sau Rudi șoferu? Dacặ?

O gặsi rặsfoind una din revistele de modặ aduse cu duiumul din Budapesta, plictisitặ, sặtulặ de monotonia atotprezentặ:

-Am crezut cặ te-am pierdut! Oftặ el  calmându-se.Unde  sfântului te-ai ascuns femeie? Suntem pierduţi! A aflat nenorocitul!

Femeia se ridicặ încet de pe divan, își aranjặ șalul pe umeri  se lặsặ la loc  oftând resemnặri:

-Știu cặ a aflat.Mai grav cặ nici n-am sặ neg asta.O sặ recunosc tot! Apoi fie mặ omor fie plec în Germania.Acolo e viaţa bunặ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.