ingeri si larve

Ușile se desfặcurặ din nou larg.Ora de masặ se terminặ încet lặsându-se liniștea.Dintr-un colţ de saltea mucegặitặ unul din indivizi scoase o bucatặ de sặpun pe care începu sặ scrie ceva.Își fặcu de lucru o vreme nu înainte de a zice șoptit:

-Mặ vor bate în seara asta.Trebuie sặ mặ relaxez c-o poezie pe sặpun.Sau de i-aș spune poezie în baloane de sặpun?

-Stingerea!

Becul  se aprinse deasupra patului bâzâind ca o muscặ nebunặ.Grupul se lipi unul în celặlalt șir ca niște sardele puse la uscat.Rặceala pardoselii fu acoperitặ  de paie veștede pe alocuri un sabot pus sub cap.Muribundul mormặi ceva, oftặ lung apoi rặmase întins fặrặ urmặ de suflare.Avocatul se ridicặ încet, privi spre mort  zicând:

-S-a dus pặrintele Ionaș.Dumnezeu sặ-l ierte! Își fặcu o cruce largặ plimbându-se cu mâna peste faţa celui decedat.Dintr-un salt fu în picioare, bocặni în ușặ unde se ivi Bolcan gardianul de serviciu:

-Care pi*da mặ-tii vrei bặtaie ai? Zi repede de ce mặ deranjași?

-Tovarặșe Bocan permiteţi sặ raportez a murit unu!

-Muri a? Pi*da mamii lui de tâlhar! Dặ-l afarặ! Tu ặla nou! Tu belitule tu! Ia-l de picioare și dặ-l afar’ cặ se împute și vặ stricặ atmosfera religioasặ!

Îl ridicarặ de picioare și cap apoi îl dặdurặ încet pe ușa micặ.Gardianul  privi trupul inert cu scârbặ, își feri privirea în vreme ce colegii lui  trặgeau leșul spre infirmerie.Încuie deţinuţii la loc lặsându-i cu gândurile și temerile lor.Se așezarặ din nou sardine urmặrindu-și atent întoarcerile executate ritmic.Când unul se întorcea pe parte ceilalţi îl urmau cuminţi ca într-un dans parcặ îndelung executat.

Bặtaia în ușặ îl trezi brusc pe Mircea.Ceilalţi știau ritualul așa cặ stặteau cu mâinile la vedere.Glasul de dincolo avertizặ a doua oarặ:

-Ţine mâinile la vedere cặ te crặp!Paștele…

La ora 5 dimineaţa bubuielile, zgomotele crescurặ în intensitate pe coridoare, în ușile trântite cu furie.Bolcan își schimbặ tura și duspặru.În dreptul ușii cu numặrul 2 se opri noul gardian jucându-se cu cheile în mâna dreaptặ.În stânga avea o foaie albặ pe care o mototolise amarnic ca și cum l-ar fi ars:

-Ặla nou!? Ieși pe culoar! Strigặ el în camerặ urmặrindu-i pe ceilalţi cu ochii.Ieși pe culoar!

Mircea fu luat de pặr și  învârtit ca un titirez.Gardianul îi puse ochelarii de tablặ pe faţặ apoi îl împinse brutal înainte.Simţi mirosul de mucegai, auzi ţipete undeva în dreapta apoi aerul rece îl cuprinse ca o mantie.Mașina avea motorul porni, torcea cuminte pe aleea de piatrặ unde i se luarặ ochelarii din nou:

-Ặsta e cu specialu? Bagặ-l în dubặ! Une-s restu?

-O sặ-i primești la Timișoara.Sau Belgrad sau mama dracului! Pe ặsta l-au vrut, pe ặsta ţi-l dau!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.