ingeri si larve

Sabin sặltặ pușca  în dreptul feţei și trase.Glonţul o doborî pe femeie și bặrbatul din lateral.Celặlalt rặspunse la rândul lui cu pistolul Din lizierặ se ivirặ alţii ce trặgeau  din mișcare.Curând locul se umplu de fum, strigặte, îndemnuri la luptặ.Verdele soldaţilor cuceriserặ verdele pặdurii ca niște lặcuste flặmânde.Ilie Boţog fu târât de aceștia pânặ-n marginea satului unde se ivi Gherasie plin de el cât o zi de post:

-Videţi mặặ!!?? Un dușman al poporului!!!! O sặ steie aice în marginea drumului sặ-l videţi tặţi! Tặţi! Sặ nu vặ feriţi cặ vặ pușc!

Rând pe rând trecurặ femeile apoi copii privind speriaţi muribundul.Pata mare de sânge se lặţise obraznicặ pe cặmașặ scurgându-se apoi în praf .Gura acestuia învelitặ-n barba groasặ și neagrặ se rotunjise spre cer, ochii albaștrii cặutau dreptatea.

Sabin scặpặ printr-o minune asaltului rặnit la piciorul drept.Aurel avu grijặ sặ-l care  prin tufe o vreme apoi cặzu și el suflând ca o locomotivặ în urcare.Frunzele-și cặpặtarặ pete de sânge, dâre lungi.

-Unde-i Todor? Une o cặzut? Zise Aurel strângându-și  rana de la picior cu cârpa.Une-i?

-L-or luat ặia!  Mai ai muniţie? Mie mi-au mai rặmas câteva cartușe.Vreau sặ mor aici! Nu vreau sặ pic în mâinile lor!

-Taci dracului din gurặ și mặ ajutặ sặ stau în picioare!

Încet, încet Aurel fu repus pe poziţia bipedặ cu un efort colosal.Din picior curgea ușor firicel de sânge, mâna era aproape blocatặ.Cặlcặ încet pe frunze apoi se lặsặ din nou jos arặtând cu degetul spre primul copac:

-Ajutặ-mặ sặ ajung la ặla mare! Apoi du-te mai departe! Cât poţi de departe auzi? Ţine pușca mea! Sặ mori demn auzi?

-Nu te las aice! Ce ești nebun? Nu te las auzi?

-Carặ-te sau te pușc eu! Ești mai important decât un popặ  gặurit de gloanţe! Meri!

Sabin se târâ peste culme  apoi dispặru din raza vizualặ a rặnitului lặsându-l într-o singurặtate  de mormânt.Stặtu o vreme în buza carpenului adunându-și forţele, se rugặ de câteva ori înainte sặ porneascặ peste câmp.Acolo în mijlocul locului ce-i aparţinuse cu ceva ani în urmặ îl ajunserặ soldaţii:

-Mâinile sus banditule! Securitatea poporului! Mâinile sus!

Gradatul dặdu du pușca în piciorul rặnit doborându-l pe Aurel .Alte puști cặzurặ peste spate, cap și gât  cu urặ greu de stặp5nit:

-Nu meritặ luat pe sus! Târâţi-l!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.