Ingeri si larve

-Ce-ai mặ ? întrebặ Ilie Gurbặtea  privindu-l atent.Parc-ai vặz’t moroi! Ce-ai?

-Au vin’t americanii mặ! Au vin’t americanii pe hulặ! În Bặrugặ! Aterizeazặ avioane americane, auzi mặ? Scặpặm de comuniști mặ!

Zvonul  nặscut, crescu larg , se umflặ ca o apặ furioasặ nặvặlind în minţile otrặvite de sete sau foame.Lumea sặri cu car cu cặruţặ frumos ambalate sặ-i întâmpine pe  noii sosiţi.

-Hai toatặ lumeaa!!! Hai cặ am scặpat de ruși lumee!!! Strigặ Gherasie urcat pe una din mașinile raionale.Pe ei! Hahaaaa!!! Vivaat!!!

Drumul spre izlaz deveni neîncặpặtor, aglomerat, umplut cu piepturi vesele.Cei mai iuţi își agặţaserặ de cặruţe ștergare, prosoape sau steaguri iar cei mai bặtrâni, cei ce ajunseserặ în State cu ani în urmặ lặcrimau în buza porţilor.

-Bata-te sặ te batặ americặ! Bặtu-te-ar sặ te batặ! Cum ai vin’t tu la noi!

Primii oameni ajunserặ în câmp cặlcând tare pặmântul în jurul cặruţelor.Femeia lu’ Gore își scoase basmaua, aranjặ pặrul apoi întinse ștergarul:

-Or vin’t de departe, le-o fi foame noh.Sặ le pui niște  mặmặligặ cu brânzặ? Niște ciorbặ? Carne n-am cặ de unde? Or mânca ce am!

-Tu muiere tu! Pune ștergaru’ ặla odatặ cặ ne facem de râs!

Ajunserặ  în dreptul lor restul cặruţelor, continuau sặ vie ca un vânt cald și vesel peste câmp, opreau îmbujoraţi așteptând înfriguraţi musafirii:

-Oare om ave’ une sặ-i culcặm? Strặjeacu-i rupt, pặretele din deal s-o dus dracu’! I-om culca uneva..

-Mặ Ilie pặlincặ adusu-i? Dặ sặ gust o ţârặ din glajặ sặ-mi fac coraj mặ!

-Din ce prune mặ? Poate niște cucuruz ,  barabule cặ și ặlea l-au luat ặia! Mânce și-o be’ ce le dau io!

-Hai mặ  cu muzica! Curaj mặ cặ nu-s picaţi din cer! Hai mặ ca la nuntặ la Vurpặr!

Vioara susurặ ușor, arcușul danseazặ pe coarde eliberând  morfina notelor.Momentul se leagặ tragic  de șirul mașinilor ce înconjoarặ rapid grupul  și avionul de mici dimensiuni.Imsurile opresc nervos tocând  pặmântul.Zeci de soldaţi sar  iute îndreptând armele spre nefericiţii rặmași stanặ de piatrặ.Glaja cade cu sunet în tặrânặ, bucata de slanặ a rặmas lipitặ de gura femeii monumet al groazei instalate brusc.Unul din copii o rupe la fugặ printre cặruţe, oameni stane de piatrặ, vânt și moarte:

-Fuga de sub escortặ! Pluton foc!

Albinele de metal se înfig nervoase-n oameni, lemn, animale.Un cor de vaiete se ridicặ, un cântec desenat cu sânge și lacrimi.Calul lui Gheorghe necheazặ a durere, un ţipặt strặpuns pe  miezul cặrnii rupt de glonţ.Locotenentul s-a plictisit, cascặ apoi își ridicặ mâna:

-La picior arm! Luaţi-i pe ặia de mai mișcặ! Cu ei la dubặ!

Vaietul se amplificặ odatặ cu  trânta luatặ în bena camionului militar.Oameni împușcaţi în burtặ, unii în gât sau piept.Aerul scump sau poate sângele scurs  în clipe scumpe, drumul greu simţit pânặ-n oasele frânte.

În locul lor rặmaserặ morţii, atelajele și grặsunul Gherasie.Acesta se ridicặ speriat, nặucit de jos un bolovan de carne și mirare.’Cum putuse sặ cadặ în așa capcanặ?’ De ce l-au lặsat sặ vie cu burguii în câmp? Voiau sặ -l omoare? De ce?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.