Zodia Lacustei

Coloana de maşini albastre creştea ca ciupercile dupặ ploaie.Girofarurile îşi creeau un dans feeric prea puțin înțeles, parcặ discutau între ele aşteptậnd cuminți un final:

-Unu’a luat ostatici în clặdirea b! Aşteptặm  specialii şi un  negociator! Zise un individ rotunjor caun pepene în vreme ce-şi aranja casca pe fruntea udặ.

Geamul  etajului doi se deschise încet parcặ speriat de evenimente.O fậşie albặ, un steag improvizat fluturặ o vreme printer perdele.Vocea strecurặ cuvinte iuți, speriate:

– Sặ vie înặuntru  ặia de la localặ! Numai cu ặia de la localặ vorbesc!

Printre chipurile polițailor strặnse,încleştate , dure se ivirặ zậmbete . Începurặ sặ-şi arunce  ocheade stậnga dreapta iar unul zise:

-O sặ facặ şi amor intens cu unul din ei? Parcặ-I vặd  pe Codrin dậnd din fund pe ritmuri de manele..

Miruna îşi aranjặ vesta antiglonț, casca apoi verificặ pistolul.Mậinile albe, subțiri tremurau încet  aproape imperceptibil.

-Prima misiune domnițặ? O întrebặ cặpitanul Tặnase.Se vede c-ai nimerit într-o echipặ nebunặ, într-o zi nebunặ.Unde-I Codrin şi celặlalt?

-Mai încolo.Aşteaptặ ordinele dumneavoastrặ!

Îl gặsi pe Codrin privind în gol spre nicặiri, Mihai fuma  nervos aşteptậnd un ordin ce întậrzia ca de obicei.Cặpitanul îşi fặcu loc între cei doi:

-Nu ştiu ce faceți dar mereu intrați în belele.Personajul de acolo din balcon nu trebuie sặ moarặ azi! Nu trebuie sặ  afle presa sub nici o formặ!

-Cu atậtea televiziuni şi nu trebuie sặ se afle? Ne crezi proşti sau imbecili sau ambele.Eu ştiu cặ locala e  ciuca bặtặilor dar nici chiar aşa cặpitane!

-Ascultặ-mặ bine Codrine! Ascultặ-mặ  bine!  N-am vorbit de 2 ori!!!! Nu trebuie sặ moarặ! Acum fuga marş!

Miruna porni încet spre uşa principalặ.Codrin o urma cuminte apoi Mihai.Cineva împinse uşor  cu piciorul în intrarea de sticlặ şi lemn fặcậndu-le loc sặ treacặ.

-Oh nu!!! Nu copilu’primarului din nou! Ce dracu-I în oraşu’ặsta? Circ? Zoo? Bombặni Codrin lặsậnd mậna jos.Ặştia îşi bat joc de noi!

-Veniți sus! Se auzi vocea din nou.Iute!

Vlasian Gireanu, copilul primarului stặtea lipit pe scaunul toaletei privind speriat, agitat.În jurul lui la fel de speriați aşteptau  trei, patru indivizi cu cagule.

-Ce dracu’ai fặcut copile iar? În ce rahat te-ai bặgat?

-Nu vezi cặ-I lipit de wc? O sặ plece cu cu cặcặtoarea cậnd terminặ! Rậse Miruna dậnd ocol prin camera micuțặ. De ce-am venit aici ? Sặ-l vặz pe ặsta?

-Dacặ mặ ridic o sặ murim toți! zise Vlasian arặtậnd cặtre marginea vasului de toaletặ.Stau pe o bombặ cretinilor!

-Şi trebuia sặ faci atậta tam-tam cu ostaticii? Sặ vie atậta lume? Nu puteai sặ ne chemi simplu?

-Am fặcut o prostie şi totul a luat-o razna! Pậnặ m-am trezit eu  , deja  era plin de polițişti. Am furat droguri de la Strugurel.Am furat drogurile  lui Strugu!

-Sặ-mi bag! Ai furat drogurile lui Strugu? Tu eşti normal copile? Te-ai stricat la cap? țipặ Codrin la el.

-Cine dracu’-I Strugu? Mormặi Miruna agitậndu-se spre geam.Maşinile de poliție plecau una cậte una încet.Piața se goli  instant spre mirarea polițistei.

-S-a ocupat Mihai stai calmặ Miruna! Îi zise Codrin admirậnd corpul zvelt al unui individ.De aici facem noi ce trebuie.

Mihai apặru încet printre cei strậnşi acolo .Se opri în dreptul  toaletei, se roti încet privind  calm:

-Are 7-8 secunde în care poate sặri.Dacặ-i bun sportiv scapặ! Scặpặm şi noi de altfel.Eu aş putea pleca.Destul mi-a stricat ziua, serviciul! Sặ se ocupe strugurel de poponețul dậnsului!

-Mặcar au plecat cu bine ostaticii? Întrebặ Codrin aşezậndu-se cuminte lậngặ geam.Nu vreau sặ am de a face cu babe speriate, domnişoare isterizate.

-Vrei sặ ai de a face doar cu bặrbặței sunt sigurặ! E grea viața unui poponar?

-Nu mai grea decật a ta fatặ dragặ.În plus eu pot avea şi femei nu-s numa’pe c*r de bặrbat sặ ştii!

-Ce facem cu specia asta de mascul? Mihai? Îl lặsặm sặ moarặ?

-Puțin îmi pasặ de el.Vreau sặ plec acasặ! M-am sặturat!

-Heei!!!? Vreau sặ trặiesc! Vặ dau din produs! Vặ dau ce vreți voi numa’scoateți-mặ din rahatul ặsta!

-Aşa sunặ mai bine mặi bặiete! Eu n-aş pune deoparte nişte bani pentru farduri, tampoane şi alte briz-brizuri?

-Îl salvặm sau? Ai droguri şi îți cumperi tampoane cu ele! Minte de femeie deh!

-Cật de tare ştii sặ sari? Cật de sus? Conteazặ enorm pentru tine  mặi bặiete!

-Am fost campion pe licee la sặrituri în lungime.Dacặ nu fặceam prostii poate mặ luau într-un club ceva.Aşa..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.