ingeri si larve

Noaptea cu ploaie își fặcea de cap suitặ în coasta Italiei undeva pe un aeroport minuscul.Individul verificặ staţia de emisie, armele apoi își ridicặ rucsacul.Picuri grei de apặ se scurserặ pe jacheta militarặ oprindu-se în beton.Ochii mici filtrarặ drumul,avionul cât o gâzặ.Pilotul îÎ zâmbi fặcându-i loc  apoi trase hubloul.Vântul se înteţi brusc crescând îngrijorarea celor doi apoi se opri într-un noian de minute.Motoarele pornirặ  cuminţi împingând avionul pe pista udặ, portanţa crescu punând distanţe cu pặmântul odatặ.Ghemuit într-un colţ, Sabin își verificặ ceasul apoi parașuta.Casca i se pặru strâmtặ ca un cerc.Acasặ! Acasặ dupặ doi ani! Purtase negocieri cu americanii, cu englezii sperând ajutoare.Au curs zeci de promisiuni, zeci de întâlniri pe ascuns de frica sovieticilor.Reușise sặ adune câteva lặzi cu muniţie, medicamente și arme.Prea puţine totuși!

Vântul bặtu aspru  gâza aruncând-o de colo acolo ca pe-o hârtie pierdutặ-n buzunarul timpului negru.Luminiţa roșie, apoi luminiţa verde  desfặcurặ parașuta în miez de întuneric.Bâzâitul se mai auzi o vreme apoi liniștea mormântalặ.Suflând greu , Sabin își îngropặ parașuta, luặ sacul în spate , coborî panta dealului pânặ-n gardul atât de bine cunoscut.O urmặ de nor, un puhoi de stele cặzurặ apoi  peste el în aceeiași noapte moartặ ocrotindu-l. O vreme bặturặ câinii prin grặdini, vântul se umflặ în foale , urcặ note cu frunze moarte ducându-și dorurile cât acolo.Casa o gặsi tặcutặ, ascunsặ în taina nopţii fặr’ de luminặ, fặr de nimic.Trặia cineva aici? Unde nimerise dupặ atâta vreme?.Câinele –l simţi, bặtu odatặ apoi se lipi de piciorul lui.Îl crescuse de mic în stânặ mângâindu-și acei ani copilặroși în care umbla de bolund cu oile peste dealuri.Își aminti cu drag cum cu ceva ani în urmặ fusese târât de lupoaicặ , salvarea venindu-i de la cặţelul flocos acum un munte de animal cu sufletul mare.

-Ești fericit mặ? Ești fericit? Și eu mặ și eu! Ui ce mare ești! Cât un urs te-ai fặcut! Cât un urs!

Din casặ se scurse o umbrặ, o boare cuminte ce-l trase pe Sabin în colţul bucặtặriei:

-Intrặ în bucặtặrie, n-aprinde opaiţu’! Iute mặ! Iute!

Ușa fu crặpatặ ușor , își fặcurặ loc printre parsặchi și masặ cặutându-e printre rặsuflặri:

-Doamne bin’ c- ai vin’t întreg! O cặz’t un avion pe deal, am crezut cặ te-ai dus! Sặ-ţi dau ceva de mâncare!

Femeia puse farfuria pe masặ, o umplu cu ciorbặ așteptând.Sabin se obișnuise cu întunericul, sorbea calm lichidul hrặnitor mușcând ușor din boţul de mặmặligặ.

-Tata une-i? Cặtặlina?

-Tac-tu-i dus la târg la Sebeș.Sặ vazặ cât îs caii de vânzare.Vre’ sặ-l dea pe Iambor.Nu ne mai descurcặm, trặim greu și-or vin’t ặștia cu colectiva de câteva ori.Vor sặ dặm oile, sặ comasặm pặmânturile!

-Nu dặm nic! Sặ margặ învârtindu-se! Nic odatặ! Mai bine mor decât sặ dau ce-i a meu!

-Știu și eu mặ copile? Sặ le dặm ceva sặ ne lase în pace.Poate ne lasặ în pace sặ trặim.Cặtặlina-i mare amu’ are 17 ani.Ce zestre-i pun?

-Mi-a trecut pofta de mâncare, mulţumesc mamặ.Se ridicặ de la masặ când tocmai se auzirặ pași prin curte.Câinele mârâi scurt apoi se lipi de poarta șurii.Pe ușặ intrặ Aurel transpirat ,lac de apặ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.