INGERI SI LARVE

-Bine mặ jidane, vii  la mine sặ-ţi dau fata  apoi mặ uiţi complet? Ţi-am dat pặmântu’ din vale, ţi-am dat și douặ iugặre cu vie ca zestre și tu? Bặrbatul se propti în zidul casei învârtind secera într-un gest de nervozitate crescândặ.Jidanul  se apropie ameninţặtor punându-i mâna în piept:

-Pặmânturile   nu le mai vezi! Îs ale mele! Fata n-o mai vreu! Sặ margặ la ặla cu care s-a tặvặlit în iarbặ!

Cuvintele se sparserặ în pumni aruncaţi din ambele direcţii.Bặtrânul cặzu în ţặrânặ fiind pisat cu picioarele într-un malaxor al  oaselor:

-Te omor cristoșii mặ-tii!! Apoi o omor pe curva aia! Te omor mặ! Na sặ ai! Sặ ţi-o ducặ ặla prin grặdini! Na!

Lumea se buluci în poartặ privind miratặ, mânioasặ , lupta.Dintre ei se desprinse Todor care sặri la rândul sặu cu pumnii pe jidan doborându-l lângặ ţặranul muribund.

-Nenorocitule! Ai omorât un om ,criminalule! Toatặ viaţa ta asta ai fost, un criminal! Te-am primit în casặ, te-am hrặnit!

Il sặltặ de jos apoi îl împinse cât acolo cặtre poartặ lovindu-l într-una.Sângele crescu patặ în patặ pe fiecare centimetru de iarbặ sau piatrặ.În dreptul  bisericii jidanul fặcu un efort de viaţặ și -o rupse la fugặ într-o disperare dementặ.Dormi câteva nopţi prin pặdurea din dealul Fierului  abrutizat, chinuit în foame și-n sete.Într-un final se opri în curtea baronului Incze ce tocmai venise de la București.Acesta-l mặsurặ din priviri, scuipặ lângặ el cu scârbặ zicând :

-Eu te pun arendaș peste pặmânturi, tu te baţi cu oamenii! Bravos  mei! Acu’ se vie se caute la mine ! Se vie se rupe garduri, acareturi pen’ cặ tu faci tâmpenii!

-Ajutặ-mặ coane! Ajutặ-mặ și ţi-oi fi de folos vreodatặ-n viaţặ! Mặcar de data asta ajutặ-mặ!

-Bleaah! Du-te și te spalặ! Bagặ-te în camera ai din vale sặ nu te vazặ ặștia de la grajduri.Fugi! Nenorocitule! Ne-no- ro ci-tu-le!!

Așa își reveni încet, încet Moșher devenind mai puternic  de la zi la zi , mai sigur pe forţele lui.Gândurile-i musteau de furie, valuri negre de supặrare treceau peste   fruntea ridatặ, plinặ de roșeaţặ;

-Am sặ-i vântur pân’ la unu! Toatặ familia aia de nenorociţi! M-au îngropat!

-Ce-ai de gândit sặ faci acum? Îl întrebặ Incze împingându-i farfuria cu carne sub nasul mare cât o zi de post.

-Sặ fug în București, sặ-mi duc traiul acolo.Ce-aș putea face ? rặspunse jidanul scặrpinându-și resturile de pặr din cap.N-am nici o sansặ aici!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.