ingeri si larve

Dispặru în noapte lặsându-i pe cei doi în grặdinặ într-o senzaţie cumplitặ de singurặtate.Erau obișnuiţi cu Filimon, cu zgomotul rặzboiului cu dușmanul indiferent de el.Noaptea tặcutặ pentru niște veterani trecuţi prin sânge si foc nu putea aduce decât suferinţặ.

-Mặ simt gol, mặ simt strâns între douặ lumi paralele: lumea rặzboiului unde știam care ne erau dușmanii și lumea asta , nouặ.N-am sặ mặ pot adapta Todore, n-am  sặ mq pot adapta!

Intrarặ în curte unde-i simţirặ câinii.Lặbuș se repezi la picioarele lui Aurel gudurându-se, scelặlặind  ca  un apucat.Din casặ apặru o umbrặ  ţinând ceva în mâna dreaptặ:

-Care ești mặ? Nu v-aţi sặturat sặ umblaţi de nebuni  prin curţile oamenilor?

-Taicặ stai cuminte  cặ-s oameni buni viniţi de departe!  Is io Aurel și Todoruţ!

-Meri mặ! Ặia-s morţi de mult! Cum?! Aratặ-te la faţặ!  Arata-te sau pleacặ pânặ  nu pui mâna pe armặ!

Aurel se lipi de pieptul bặtrânului apoi se ivi din casặ Anicuţa.Lacrimi mari curgeau pe obrajii trecuţi de tinereţe , mâinile tremurau atingând faţa lui Aurel.Curând toţi ai casei ieșirặ afarặ într-o bucurie   și-o emoţie imposibil de ţinut în frâu.Plângeau cu toţii, se strângeau în braţe dupặ ani în care distanţele, moartea-i despặrţise.

A doua zi ,hainele  cặzurặ-n bặtặturặ, focul cuprinzându-le cu tot cu armata de pặduchi rezidenţi.Pe masa  lungặ se trântirặ la grặmadặ bucặţi de brânzặ, mặmặligặ iar la final  lapte de oaie sau caprặ.Lelea Sorica își dặdu toatặ silinţa  sặ-și sature pruncii cu toatặ sặrặcia atotprezentặ.

-Hai sặ bem o rặchie! Zise Ilie scuturând sticla încet.Une-i Todor? Une-i? ridicặ bặtrânul din umeri.

-E cu Ani.Sặ-l înţelegem niţel și pe el.Dupặ  atâta vreme cred cặ are voie sặ-și vadặ femeia.

-Avem probleme și avem probleme mari.Seceta ne terminặ, ặștia rosii ne terminặ bucặţicặ cu bucặţicặ.Apoi aveţi un frate rặtqcit pe cine știe une, un altu’ dus 1n America.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.