ingeri si larve

Așa puturặ la ceas de searặ cei din marginea Murặșului sặ vazặ pentru prima datặ în viaţa lor un  uriaș scặldat în sudoare trặgând cặruţa hodorogitặ pe drumeagul ce ducea în marginea uriașului râu.Lặsarặ atelajul pe marginea apei  nặvặlind ca niște barbari în undele rặcoritoare.Pe mijlocul ei apặruse o insulặ din nisip lặrgitặ mereu de seceta ce nu se vedea dusặ prea curând.Sute de pești argintii se ridicaserặ deasupra murind  încet spre bucuria lui Filimon ce-i   culegea cu mâna bucặţi muribunde.

-O  sặ capeţi ceva la burtặ! Nu vezi ce moarte-i aice? Îl certa Todoruţ jucându-se la rândul lui cu degetele în apa micặ.

Traversarặ ușor  apa oprindu-se în crângul altặ datặ verde.Cặldura lovea  ciocan pneumatic zặpặcind teribil orice încercare de a merge mai departe.Zặcurặ sub sặlcii ore întregi adặpându-se  direct de la sursặ, mâncarặ pești morţi  astâmpặrându-și foamea Într-un târziu pornirặ din nou în umbra întunericului ce se lặsa cuminte.Urcarặ dealul încet , cu greutate , gâfâind ca dupặ o cursặ grea de maraton.Filimon zặbovea mereu abia venind  în urma lui Aurel.

-Jos e casa noastrặ arặtặ Todor cu mâna.Aurel îl aprobặ  oprindu-l sặ coboare râpa spre cocina porcilor.Trei bặrbaţi stặteau în poarta șurii discutând aprins.Cel din dreapta, rotund ca o damigeana pe picioaroange arặta cu degetele spre pặdure, spre casặ.Aurel se apropie  de poartặ ascultând:

-Bặ Ilie!? Tu nu pricepi sau ce? Trebuie sặ dai cota de cucuruz! Nu spun mai multe io viu cu miliţia!

-Ai pute’sặ mặ pặsuiești vreo câteva zile.Mi-au murit douặ vaci, mi-au luat calul, ce Dumnezặu sặ vặ dau?   N-am de unde sặ vặ dau!

-O sặ viu cu miliţia peste tine!  Ești cântặreţ la biserica aia a voastrặ.Roagặ-l pe bặrbosu’sặ-ţi dea  cucuruze.Sau scrie-te la întovặrặșire și-ţi dặm noi cucuruze pentru tine și famelia ta.

-No amu ce-om grặi mặ  Gherasie? Ţi-am dat ce-ai vrut tu cât o fost rặzbelu’.Ce-ai vrut tu! Te-am scos din mizerie și tu ce-mi faci? Mặ prazi ca un tâlhar la drumu’mare?

-S-au schimbat lumile, vii cu noi or venim noi și sặ vezi! Atât ţi-am zis! Ai nặroc cặ  nu te-am scos afarặ în șuturi!

Gherasie plecặ împreunặ cu ceilalţi doi.Filimon îl bặtu pe umặr pe Aurel zicându-i încet:

-Io m-oi duce spre stânặ dacặ mai este.N-am ce cặuta aice.Îţi mulţumesc pentru tot ce-ai fặcut pentru mine.N-am sặ uit!

-Ai putea mặcar sặ stai câteva zile cu noi.Cu forţa nu te ţâu da’zặu mi-ar prinde bine un mic ajutor.Promite-mi cặ vii de ai probleme  da?

-Nu pot sta aice, da’am sặ viu sặ vặ ajut! O sarặ bunặ sặ aveţi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.