ingeri si larve

-Cei ce vor sặ meargặ acasặ trebuie sặ semneze un angajament! Partidul comunist vặ dặ șansa sặ vặ reabilitaţi !  Semnaţi apoi sunteţi liberi! Noi ne ţinem de cuvânt!

Se desprinserặ 10, 15 poate 20 de oameni ce urcarặ pe platformặ unde își trecurặ numele pe foi.Filimon rặmase în spate privind pierdut spre apa murdarặ  aflatặ la  micặ distanţặ.Petre îi dặdu foaia și creionul întrebându-l:

-Vrei sặ rặmâi aici? Nu te-ai sặturat? Semneazặ și ai primul tren spre casặ!

-Uite cặ de data asta nu semnez.N-am încredere în voi și-n vorbele voastre! Prefer sặ mặ descurc singur!

-Bine, eu te-am avertizat.Semnezi și pleci acasặ.Altfel vei muri la 65 de kilometri de graniţa cu România..

-Tu ești cel ce decide viaţa sau moartea unor oameni?  Suntem 200 de oameni rặmași în toatặ mizeria asta la doi ani dupặ ce rặzboiul s-a terminat.Mulţi și-au lặsat oasele în stepặ..

-Taci dracului din gurặ! Semneazặ!

-Nu semnez nimic.N-am încredere în felul tặu de a fi.Mereu ţi-a plặcut sặ faci numai’ ce-ţi place.Lasặ-mặ în durerea mea!

-O sặ mori cum a murit unguru și contesa lui.Doi tâmpiţi ușor de omorât.Sặ-l fi vặzut cum ţâpa! Ca un purcel înjunghiat ţâpa! Râde ca un apucat arặtându-și rândurile de dinţi stricaţi.

-Ai dat foc la conac, ai omorât niște oameni.Nu-mi pasặ! Lasặ-mặ-n durerea me! Unguroaicặ or nu, erau oameni!

-Îmi pare rặu pentru tine.Ia lopata și sapặ! Asta-i viaţa ta! Sau poate moartea ta! Tu alegi!

Grupurile de oameni pornirặ sặ sape  obișnuiţi cu munca , ordinele lagặrului.Camioanele se oprirặ  la zece pași, prelatele furặ ridicate încet dezvặluindu-și încặrcặtura mortalặ.Pânặ sặ priceapặ toţi ce urmeazặ  ţặcặnitul  morţii mặturặ primele rânduri .Filimon se aruncặ la pặmânt fiind acoperit de sânge, trupuri secerate și ţặrânặ.Urletele continuarặ o vreme apoi liniște.Petre fumặ încet, aruncặ ţigarea peste unul din muribunzi zicând:

-Proștilor! Nici  dupặ atâta vreme nu aţi învặţat sặ alegeţi între bine și rặu.

In urma lui rặmaserặ cadavrele, sângele șiroind.Cei ce reușiserặ sặ scape din capcanặ cặzurặ-n mlaștini sau direct în râul învolburat.Todor pluti o vreme pe apa nimặnui lovit fiind în picioare.Sângele s-ar fi scurs cu sete din el dacặ de undeva  din lateral nu l-ar fi agặţat un ins solid ce –l târâ la mal:

-Bade Auricặ-s lovit rặu la picioare.Filimon a rặmas îngropat acolo în marginea pặdurii.Doamne cât mặ bucur cặ trặiești!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.