Amely

Încerc o coborâre în rapel ce eșueazặ imediat.Nu-mi rặmâne decât soluţia sinucigașặ sặ cobor pe coardặ neasiguratặ cu nodurile oprindu-mặ din când în când.Bucata de material îmi intrặ în carne , sângele lubrefiazặ coborârea metru cu metru.Am ajuns lângặ ea dupặ un chin inimaginabil.Are limba scoasặ din gurặ, un petic de sânge în colţul buzelor, ochii stinși.Ce trebuie sặ fac acum?

-Rodica mặ auzi? Dặ-mi un semn fatặ! Dặ-mi un semn auzi?

Cu dinţii-I desfac hamul superior, noroc cặ-i cusut  prost și nu din materiale strong.O iau în braţe, îi fac masaj, respiraţie gurặ la gurặ.Încet dặ semne de viaţặ, tremurặ aproape aruncându-ne în gol.De sus se ivește salvator capul lui Dorin.Bặiatul ặsta m-a curtat un an întreg înainte sặ-și dea seama cặ-s mai nebunặ decât toatặ facultatea de medicinặ din Sibiu.Cu ajutorul scặriţelor mặ ridic pas cu pas spre regrupare.Dureazặ ore chinuitoare, minute în care pur și simplu îmi vine sặ sar în gol.Ajungem la jumặtatea dintre viu și mort cam în 4 ore.4 ore ce-mi vor dicta viaţa, dorinţa, viitorul legat de escaladặ.Cum am fost atât de proastặ  sặ urc în traseu cu un singur ham și ặla superior? Ce minte am avut sặ urc un asemenea traseu cu un începặtor? Dacặ moare în spital  eu ce fac? Tâmpita dracului! Sặ fac traseul cu carabine de pompieri! Lua-m-ar dracu de cretinặ!

-Mặ doare rặu..Mặ doare rặu. Murmurặ Rodica clẶtinându-se ca un pui de gặinặ beat.Vreau sặ mor! Nu mai suport!

Cu greu reușeșc s-o stặpânesc , cu greu mặ abţin sặ nu-I car câteva carabe în starea de disperare în care mặ gặsesc.Sângele s-a uscat pe piciorul drept încerc din nou sặ urc.

-O legặm salam si-o tragem sus! Îmi face Dorin semn.Altfel n-avem nici o șansặ! Hai odatặ!

-Sunt frântặ iar bestia refuzặ orice idee de coardặ! M-am sặturat zặu așa!

O legặm fedeleș ca pe hoţii de cai, Dorin o trage sus acei câţiva metri ce ne despart de cặrare.Rodica tremurặ, se zbate ca o apucatặ, ţipặ.Pe drumeagul mic  în semiîntuneric  merge beatặ,  cặzând la fiecare  trei  ori patru pași.

-Ce-ai fặcut tu Amely se cheamặ minune! Mặ pupặ Dorin.Ești prima! Nimeni n-a mai fost salvat!

-Spune-mi asta peste 3 sặptặmâni dacặ trặiește! Nu știi cặ poate muri în spital? Sau poate mor eu!

Cabana ne primește cu braţele deschise eu îs moartặ-n cadặ dupặ orele în care am murit, am înviat pur și simplu.Iar dobitocu’ bate pas de defilare sau viseazặ la cai verzi pe pereţi!

-Du-te și te odihnește Amely! Stau eu lângặ ea! Mặ ajutặ Dorin din nou.

-Sunt frântặ și nu știu de pot dormi.Doamne!

Valuri enorme de lacrimi mặ nặpặdesc, plâng acolo ca o apucatặ cum n-am mai plâns de la moartea tatei.Rodica doarme cu gemete cu coșmaruri.Cad lângặ ea lemn pentru nu știu câte ore.

-Amely! Amely! Trezește-te! A venit salvamontul din Gheorghieni! Hai s-o ducem pe Rodica la spital.Nu vor sặ urce la cabanặ! M-am rugat de ei o orặ!

-Pặi de ce? S-au stricat la cap?

Simt cặ explodez, dặ-mi Doamne puţinặ raţiune sặ nu omor pe careva! Apucaţii dracului!!

Cei De la salvamont nu se obosesc sặ traverseze apa.Nu-mi oferặ explicaţii.De vreau sặ le aduc eu bolnava bine.De nu sặnặtate!

-Dorine hai s-o trecem apa la salvare! Dacặ stặm dupặ imbecili moare la gata!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.