ciorna…

Câinii se puserặ pe lặtrat, Ţulus parcặ îmbặtrânise din blana lui alburie rặsặreau scaieţi și floace  împrặștiate de colo colo.Cel numit Petre se ivi din colibặ privindu-l oarecum plictisit:

-Ce vrai tu? Cine ești tu? N-am stare de musafiri amu.Pleacặ sau pun câinii arendașului sặ te scuture!

-Mặ bolundule ai mâncat stricat? Îs io Filimon! Ặl cu care ai furat mireasa de la Vurpặr mặ!

-Pặi Filimon n-a murit iarna trecutặ la gheaţặ? A murit îngropat sub hulặ colo șa!

-Prostule n-am fost io! Dặ-mi ceva de mâncare și ţi-oi spune ce-am fặcut. Al dracului! Ţi-a crescut pata deasupra ochiului zici cặ-i un ou de gâscặ.

Începu sặ râdặ în timp ce se așeza pe lemnul mic.Petre  scoase dintr-o firidặ douặ cepe, o bucatặ de brânzặ apoi zise:

-Mặ pâri la bozgor dacặ îţi dau niște carne de mieluţ? L-am tặiat de dimineaţặ cặ prea mặ sặturasem de  mặmặligặ.

-Da ceva de bặut n-ai? Mi ars gâtu rặu, rặu! Dặ-mi un vinars sau un vin de-i avea! Nu fi lacom!

Din nou Petre cotrobặi prin unghere de el știute , scoase glaja de vinars pe care o drặmui sặ le ajungặ la amândoi.Cặldura tặriei se urcặ la cap, Filimon cặzu lat într-un colţ. Petre se ridicặ tiptil, îl împunse cu coada la topor apoi se apucặ de cotrobặit prin hainele musafirului:

-Al dracu ciolovec cum mi-a furat el muierea la bal! Muierea, banii și bruma de haine avute. Las tu las!

Îl lovi tare cu piciorul apoi o șterse prin pặdurea deasặ lặsând oile de capul lor.În mijloc de noapte Filimon își reveni din greutatea beţiei.Nu mai avea haina cu care plecase din Alba Iulia, nu mai avea pormoneul și așa puternic subţiat.Înjurặ  vârtos, își masặ tâmplele grele în vreme ce încerca cumva sặ se punặ pe picioare.Cặzu lat în dosul colibei fặrặ sặ miște ore bune.Acolo îl gặsi taicặ-su spre spargerea dimineţii.

-Turbatule ai durmit aice? Mare noroc cặ nu te-a mâncat mistreţu.Scoal’! Merem sặ lucri dacặ nu ţi-o plặcut cartea.Hai cặ ne vedem cu arendașu!

Fặrặ cuvânt porni bezmetic în urma bặtrânului poticnindu-se, cặzând pe cặrare la vale pânq în dunga velii.Se spặlặ pe ochi, gustặ din apa  rặcoroasặ apoi traversặ drumul.Bặtrânul mergea tặcut mutându-și biciul dintr-o mânặ îl alta fặrặ sặ-I dea atenţie tânặrului.Dincolo de hotarul lui Sofrone  se oprirặ:

-Eu vorbesc tu asculţi! Dacặ nu faci ce-ţi zic te joc în picioare!

Ungurul se ivi în poartặ  plictisit.Îl privi pe bặtrân apoi pe Filimon cu o scârbặ greu de ascuns.Momente bune nu-și vorbirặ continuặnd sặ se observe, sặ-și trimitặ razele ochilor dintr-o parte în alta.Feri se sặturặ primul:

-Sặ vie dimineaţặ pe zori, sặ merem la stặpân.Aice  mai multe n-am ce face.Plecati la voi!

-Auzi mặ ghiavole? Dimineaţặ pe rặcoare!

Așa intrặ Filimon slugặ la oi.Feri-l bặgặ în curtea mare  apoi îl împinse printre utilaje și animale pânặ în spatele mașinii unde se gặsea groful.Dacặ Feri era înalt  și clặdit bine , grofu era mic de staturặ c-o figurặ scoasặ parcặ din cặrţile de prezentare a porcinelor de rasặ.Ochii mici se rotirặ peste Filimon, îl mặsurarặ cu zeci de raze ucigặtoare fặrặ sặ-I zicặ nimic.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.