Ingeri si larve

Aurel își fặcu planul, soldaţii nu-i fặceau faţặ într-o confruntare, Lungu putea chema ajutoare și multe.Cum sặ atragặ focul asupra lui? Pe cine prinsese cặpitanul? Pe Sabin Albu sau pilotul? Mi martor Dumnezeu cặ vreu sặ-i salvez pe toţi.Dacặ picặ prostu’ de Lungu vin alţii mai rặi, mai deștepţi.Mặcar ặsta-i plin de el ca haznaua de rahat doamne iartặ-mặ!

-Aici îs Lungule! Aici! Uite! Viu la tine! Nu vrei sặ mặ omori nu? Ne putem ajuta știi?

-Vino încoace’! Nu umbla cu prostii popặ! Nu umbla cặ trag iar și poate nimặr!

-Stai mặ cuminte! Vreau sặ te ajut proste’! Ce-ai? Am copilặrit împreunặ cretinealặ ce ești!

-E trecutặ vremea aia! Acu’ construiesc socialismu’! Vrei sặ mặ duci de nas? Ce vrei?

-Sặ fac niște denunţuri! Vreau sặ denunţ niște bandiţi!

-Bine, prima datặ mergem la Sibiu la sediu, om vedea acolo de spui minciuni sau nu!  Luaţi-l mặ! Întâi  sặ-i tragem o mamặ de bặtaie, așa ca-n vremurile bune!

-Stai mặ! Nu fi prost! Cin’te-a pus sặ vii aici? Ce cauţi printre ţặrani? Întrebặ curios Aurel împingând soldatul subţirel.

-Respect ordinele, îș de la plug vinit și eu.Sặ-mi fac armata domnu’.Da mitale di ce ești în munte? Di ce nu meri acas’?

Mintea soldatului fierbea cặutând rặspunsuri.Mintea lui simplặ de ţặran rupt din coarnele plugului nu putea sặ priceapặ de ce trebuia sặ alerge sau mai rặu sặ moarặ la marginea unei pặduri într-o luptặ pe care, pe el Gheorghe n-avea s-o  priceapặ sặ-l picuri cu cearặ.I-o cerea partidul, toarșu’ Stalin toarșa’ Ana la radio sau aiurea.În sinea sa  știa cumva cặ rặspunsul era imposibil de gặsit.Ridicặ din umeri încercând singur  sặ cate adevặruri.Glasul cặpitanului îl readuse din visặri:

-Trezirea soldat!! Dormi în post? Pune-i cặtușe banditului! Burgui mincinos, a supt sângele ţặranilor! Pune-i brặţặrile!

-Mặ io cu voi legat nu mặrg nicặiri! Mặrg de bunặ voie! N-auziţi? Mặrg nelegat! Așa mặ umiliţi voi?

Chipul cặpitanului cặpặtặ culoarea huilei, ochii începurặ sặ ardặ așteptând rặspunsuri grave, rapide.Mintea sa calcula, cerea și punea sumedenie de întrebặri într-o așteptare cruntặ.’ S-o fi prins popa de jocu meu? Oare care is planurile? Sigur mặ crede un incapabil cretin ! De ce nu se mișcặ Badea cu echipa operativặ mai iute?

Locotenentul  se trezise la intrarea în sat  cu drumul astupat de la nord la sud..Douặ cặruţe  rặsturnate ardeau, un copac de dimensiuni respectabile se aplecase cuviincios peste  atelaje încurcând drumul în ambele sensuri.Flặcặrile se ridicau roșii  flặmânde alimentate  frecvent de mâna copiilor.În spatele focului se ivirặ  grupuri, grupuleţe  de oameni revoltaţi.Strigặtele crescurặ odatặ cu apariţia învặţặtorului Ulianu  care își scoase haina, cặmașa aruncând-o în foc.Mircea Albu propti cặruţa în zidul de foc apoi strigặ:

-Dacặ vreţi cặruţele luaţi-le voi din foc!

Soldaţii coborârặ din primul camion  la îndemnul locotenentulu apoi  se dặdurặ zece pași înapoi parcặ prinși în dogoarea focului.Comanda rặsunặ scurt, glacial:

-La umặr arm!  În poziţie de tragere!   Armaţi! Foc!

Rặsunarặ trei , patru salve strecurându-și gloanţele iuţi prin deșisul de  trupuri șio foc. Câţiva cặzurặ în drumul cald prặfuit împrặștiind  sânge.De undeva de nicặiri apặrurặ bolovani vặlặtuci lovind cu sete-n primii soldaţi.De cealaltặ parte Todor  ajutat de soţia sa  trặgeau la rândul lor cu pistoalele de buzunar spre atacatori.Schimburi de focuri mặturau valea într-un rặzboi veridic, sângeros.

-Hai mặ Ioane! Hai cu cặruţa aia! Lasặ caii! Lasặ-i sặ suie la deal! Zise Mircea cặscând ochii mari în spatele bặrbatului.

Ion  împinse atelajul cu putere apoi se lặsặ jos cuminte.Glonţul –l lovise direct în tâmplặ crescându-i floare roșie peste ochi.Mircea-l sprijini câteva secunde apoi sặri înlặturi anticipând mișcarea soldaţilor.Grupurile se dispersarặ iute lặsându-și morţii apoi revenirặ din ei încercând sặ ţie pas soldaţilor sub biciul verbal impus de fostul învặţặtor:

-Nu fiţi blegi mặ! Vi fricặ de moarte? Tot o  sặ muriţi pânặ la urmặ! Depinde cum! Hai cu armele alea! Hai mặ ! Dumnezeii mặ-sii de viaţặ în jenunţi! Hai sặ-i scoatem afarặ din sat! Hai! Hai cu curaj!

Soldaţii se proptirặ la rândul lor în spatele camioanelor așteptând ordine.Fu rândul  locotenentului sặ fiarbặ în așteptarea  cặpitanului prins undeva spre bisericặ. Într-un final  dặdu ordin de retragere sre bucuria  sặtenilor  care ocuparặ primul camion.Ilie Totea sặrea în cabinặ  trặgând de volan, frate-su Toma  cặra lặzile cu muniţie la acelașii îndemn dus tare de învặţặtor:

-Hai cu lada cặ-i baiu mare! Sus pe umặr cu ea! Ajutặ-l Sabine cặ ţi-o prinde bine mai târziu!

În partea cealaltặ Aurel împinse soldaţii cât acolo , îl pocni aspru pe Lungu cu pumnul pân cặzu gradatul în iarba uscatặ.Se scuturặ de praf și porni vioi spre mijlocul satului unde  ajutặ la strângerea morţilor  și rặniţilor.Noaptea cặzu  cazne grele peste cele 4 familii ce-și pierduserặ în luptặ fie un frate, fie un soţ sau un tatặ.Lacrimi grele cặdeau, gânduri adunate și temeri.Unde erau ceilalţi? De ce doar câteva grupuleţe? Când aveau sặ vie americanii?

Dimineţile urmặtoare postirặ a liniște în toamna uscatặ.A patra zi dobariu traversặ  câmpul din hulặ, urcặ dealul fierului apoi se opri  cuminte în poarta bisericii.Vântul cặlduţ bặtea-n pletele sale, sudoarea se lipise adânc de fruntea lui latặ:

-Ce-ai mặ ? întrebặ Ilie Gurbặtea  privindu-l atent.Parc-ai vặz’t moroi! Ce-ai?

-Au vin’t americanii mặ! Au vin’t americanii pe hulặ! În Bặrugặ! Aterizeazặ avioane americane, auzi mặ? Scặpặm de comuniști mặ!

Zvonul  nặscut, crescu larg , se umflặ ca o apặ furioasặ nặvặlind în minţile otrặvite de sete sau foame.Lumea sặri cu car cu cặruţặ frumos ambalate sặ-i întâmpine pe  noii sosiţi.

-Hai toatặ lumeaa!!! Hai cặ am scặpat de ruși lumee!!! Strigặ Gherasie urcat pe una din mașinile raionale.Pe ei! Hahaaaa!!! Vivaat!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.